Reumatische Voet

Het exacte aantal reumapatiënten in Nederland is niet bekend. Volgens schattingen zijn 450.000 mensen onder behandeling van de reumatoloog. Echter, het aantal mensen met gewrichtsklachten ligt velen malen hoger; geschat wordt dat 2.5 tot 3 miljoen mensen last hebben van pijnlijke en/of niet goed functionerende voeten. Op dit moment zijn er meer dan 200 aandoeningen bekend, die onder de term Reuma vallen. Iedere reumatische aandoening heeft zijn eigen oorzaken, symptomen en gevolgen maar uit onderzoek is gebleken dat 80-96% van alle reumapatiënten voetklachten heeft!

Bij enkele vormen van reuma kan door ontstekingsprocessen in en rondom de voetgewrichten de stand van de voeten veranderen. Hierdoor kunnen pijnlijke drukplekken ontstaan of de voet kan verstijven waardoor deze niet goed meer functioneert. Indien nodig kan de pedicure u een schoenadvies geven waardoor u beter weet wat voor soort schoenen er bij u voeten passen.
Of eventueel de pijnlijke druk plekken te ontzien door middel van bijvoorbeeld een orthese, een steunzooltje of een andere hulpmiddel.

Door het tijdig constateren en ingrijpen van een pedicure met de aantekening reumatische voet. Kan worden getracht om de voetklachten te verminderen en om de eventuele pijn te bestrijden.

Let wel volledige genezing van reumatische voetklachten is niet mogelijk.